2-01

VETAD TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO THÚ Y

 Nguồn nhân lực chính là tiềm năng của mỗi doanh nghiệp. Nhân sự có phát triển, có đột phá thì doanh nghiệp, công ty mới có thể tiến xa hơn được. Vì vậy, Vetad với mạng lưới liên kết rộng khắp giữa các trường đại học, cao đẳng, các cộng đồng chăn nuôi thú y, các công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước… cùng với các chuyên gia của Vetad sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn tìm ra những ứng viên sáng giá nhất, phù hợp nhất và đào tạo họ trở thành thành viên tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn

  • Tuyển dụng Marketing Thú y
  • Đào tạo Marketing Thú y
  • Tuyển dụng Kinh doanh Thú y
  • Đào tạo Kinh doanh Thú y
  • Tuyển dụng Thiết kế sản phẩm Thú y
  • Đào tạo Thiết kế sản phẩm Thú y

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DỄ DÀNG

Training quy trình hội nhập, văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới một cách hiệu quả. Nhân viên nắm rõ các quy định, chính sách và nhanh chóng thích nghi với văn hóa công ty.

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO QUI MÔ LỚN

Với Vetad, doanh nghiệp có thể triển khai các khóa học với số lượng nhân viên tham gia lớn mà không bị giới hạn.

ĐÀO TẠO THEO TỪNG PHÒNG BAN

Xây dựng lộ trình đào tạo chuyên môn phù hợp với từng phòng ban, theo từng cấp độ. Trưởng phòng và ban quản lý có thể theo dõi tiến độ học của từng nhân viên trong phòng ban.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

Trang bị báo cáo nâng cao giúp trưởng phòng ban, quản lý nhân sự dễ dàng đánh giá năng lực của từng nhân viên qua kết quả bài test, phân tích các kỹ năng nhân viên còn thiếu hụt.

Hotline: 097 3521 591